Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Khi mua sản phẩm từ của hàng tin học Nguyên Lê, quý khách sẽ được hưởng 2 chế độ bảo hành gồm:

  • Bảo hành cửa hàng: Là bảo hành từ cửa hàng.
  • Bảo hành hãng: Là bảo hành từ hãng sản xuất, nhà cung cấp hoặc đơn vị bảo hành được hãng hoặc nhà cung cấp ủy quyền bảo hành.

Cụ thể:

Chế độ bảo hành cửa hàng:

Điều kiện, thời gian, phương thức bảo hành sẽ được nêu cụ thể ở từng sản phẩm.

Chế độ bảo hành hãng:

Tất cả sản phẩm do cửa hàng tin học Nguyên Lê bán đều được bảo hành đúng và đủ theo chính sách của nhà sản xuất.

Đối với các sản phẩm hư hỏng, không thuộc điều kiện đổi trả sẽ được cửa hàng gửi cho nhà sản xuất (đơn vị được ủy quyền bảo hành của nhà sản xuất) để sửa chữa theo đúng chính sách bảo hành của họ.

Địa chỉ nhận bảo hành:

Cửa hàng tin học Nguyên Lê

– Địa chỉ: Số 251, đường Tân Việt Hòa, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại:

Thời gian làm việc:

Thứ 2: 08 giờ – 20 giờ
Thứ 3: 08 giờ – 20 giờ
Thứ 4: 08 giờ – 20 giờ
Thứ 5: 08 giờ – 20 giờ
Thứ 6: 08 giờ – 20 giờ
Thứ 7: 08 giờ – 20 giờ
Chủ nhật: 08 giờ – 17 giờ

Chi phí vận chuyển sản phẩm bảo hành:

Chi phí vận chuyển phát sinh trong quá trình gửi và nhận sản phẩm bảo hành từ khách hàng đến cửa hàng và chiều ngược lại từ cửa hàng đến khách hàng do khách hàng thanh toán.

Share this post