Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm KBView Plus để xem camera trên điện thoại

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm KBView Plus để xem camera trên điện thoại

Trong bài viết này, Tin học Nguyên Lê xin hướng dẫn quý khách hàng thực hiện cài đặt và sử dụng phần mềm KBView Plus để xem camera ngay trên chiếc điện thoại của mình.

PHẦN 1: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KBVIEW PLUS

Để cài đặt phần mềm KBview plus quý khách thực hiện như sau:

Bước 1: Tải và cài phần mềm vào điện thoại bằng một trong 2 link sau.

Tùy theo điện thoại của quý khách hãy chọn link cài đặt phù hợp và tiến hành cài đặt phần mềm vào điện thoại của mình.

Bước 2: Mở ứng dụng kbview plus vừa cài đặt xong và thực hiện một số thiết lập ban đầu sau:

1.1. Cho phép ứng dụng truy cập bộ nhớ lưu trữ và máy ảnh (xem cách thực hiện như hình 1)

Hình 1. Cho phép ứng dụng KBView Plus truy cập bộ nhớ và ảnh

1.2. Thiết lập khu vực là Việt Nam (xem cách thực hiện ở hình 2)

Hình 2. Cài đặt khu vực là Việt Nam

PHẦN 2: SỬ DỤNG PHẦN MỀM KBVIEW PLUS

2.1. Thêm thiết bị

Bước 1: Bấm dấu “+” ở góc trên bên phải -> Chọn loại thiết bị -> Chọn phương thức kết nối. Ở bài viết này hướng dẫn kết nối theo phương thức P2P.

Hình 3. Chọn scan/quét để thêm thiết bị

Bước 2: Cấp phép cho ứng dụng truy cập camera (hình 4)

Hình 4. Cấp phép cho ứng dụng KBView Plus truy cập camera

Bước 3: Quét số seri thiết bị (Xem hình 5)

Hình 5. Quét số seri thiết bị

Bước 4: Chọn loại thiết bị kết nối là camera có dây hoặc không dây rồi nhập thông tin thiết bị (hình 6)

Hình 6. Chọn loại thiết bị và nhập thông tin thiết bị

Trong đó:

  • Tên: bạn đặt tên tùy ý bạn
  • SN: số SN này đa số bạn sẽ được kỹ thuật cung cấp hoặc chủ nhà cung cấp.
  • Tài khoản: mặc định sẽ là admin
  • Mật khẩu: Mật khẩu bạn cũng được kỹ thuật cung cấp hoặc chủ nhà cung cấp

2.2. Xem trực tiếp

Để xem trực tiếp tất cả các camera, quý khách thực hiện bấm vào nút “All” như hình 7 bên dưới đây.

Hình 7. Bấm All để xem trực tiếp tất cả camera

2.3. Xem lại

Để xem lại các camera, quý khách thực hiện bấm vào nút “Xem lại” rồi chọn thời gian muốn xem, tiếp theo chọn thiết bị cần xem như hình 8 bên dưới đây.

Hình 8. Xem lại

Tin học Nguyên Lê

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *