Liên hệ

Cửa hàng tin học Nguyên Lê

Địa chỉ:

Số 251, đường Tân Việt Hòa, Phường 6, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thời gian mở cửa

Thứ 2: 08 giờ - 20 giờ

Thứ 3: 08 giờ - 20 giờ

Thứ 4: 08 giờ - 20 giờ

Thứ 5: 08 giờ - 20 giờ

Thứ 6: 08 giờ - 20 giờ

Thứ 7: 08 giờ - 20 giờ

Chủ nhật: 08 giờ - 17 giờ

Vị trí cửa hàng trên bản đồ